Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / FAKAHOKOHOKO

FAKAHOKOHOKO

Ko ha tokotaha ngaue fakapalofesinale Libbe Colonic misini, ʻoku lahi hotau ngaahi lanu kehekehe, fotunga kehekehe mo e fulufuluʻi, te tau lava ʻo fakafeʻungaʻi ʻa e misini Libbe Colonic ʻaki ha ngaahi fotunga kehekehe maʻa ʻetau kau fakatau. ʻOku mau fai ha tokoni ki he funga ʻo e mamani, Kapau ʻoku ke fie hoko ko ʻetau kautaha fakatau fakalotofonua, Kataki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu.
Ko ʻetau ngaahi founga totongi ʻoku: TT,PP,ʻIunioni Hihifo.
Fefonongaʻaki: ʻi he tahí, ʻi he fonuá, ʻi he kaikailaʻi mo e ʻea.
ʻOku tau tuʻukimuʻa Libbe Colonic misini, Kapau ʻoku ke fie tufaki ʻa e misini Libbe Colonic, talitali lelei ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu.