Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / Ko e ha ʻa e fakamaʻa moʻui lelei?

Ko e ha ʻa e fakamaʻa moʻui lelei?


ʻOku kau ʻi he fakamaʻa moʻui lelei ʻa hono fakaʻaongaʻi ʻo e meʻakai fakatupu moʻui lelei mo e inu ki hoʻo meʻakai ʻoku ne poupouʻi ʻa e ngaahi founga detoxification fakanatula ʻa e sino. ʻOku kau ʻi he ngaahi sipinga ʻa e greens, ngaahi fuá, feinga polotini, mo e lahi ʻo e vai. ʻOku toe mahuʻinga foki ke fakaʻehiʻehi mei he meʻakai ʻoku fai, fakaleleiʻi sugars, mo e kava malohi lolotonga ha fakamaʻa.

Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
  moʻui:lucygao1520            


Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki