Máy thủy trị liệu đại tràng Maikong
Trang chủ / BLOG / What does colon hydrotherapy mean?

What does colon hydrotherapy mean?


Máy thủy trị liệu đại tràng

thủy trị liệu đại tràng, còn được gọi là tưới đại tràng, is a procedure that involves flushing the colon with warm water or herbal solutions. This is done through a tube that is inserted into the rectum. The aim is to remove waste, chất độc, and bacteria from the colon.

Tư vấn bán hàng : Bà Lucy
Tư vấn bán hàng : Ông Mark
  sống:lucygao1520            


Những món đồ liên quan