Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / Ko e ha hono lahi ʻo e kavenga te ke mole ʻi he Koloni fakamaʻa?

Ko e ha hono lahi ʻo e kavenga te ke mole ʻi he Koloni fakamaʻa?


Colonic Hydrotherapy misini

  • Ko e lahi ʻo e mamafa te ke mole ʻi he Koloni fakamaʻa ʻoku makatuʻunga ia ʻi ho sino fakafoʻituitui mo e toʻonga moʻui.
  • ʻOku ʻikai ko ha meʻa mamafa ʻa e fakamaʻa Koloni pea ʻoku totonu ke fai ia ki he moʻui lelei fakalukufua mo e wellness.
Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
  moʻui:lucygao1520            


Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki