Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / Ko e ha e lahi ʻo e vai ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi Koloni Hydrotherapy?

Ko e ha e lahi ʻo e vai ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi Koloni Hydrotherapy?


ʻE lava ke kehekehe ʻa e lahi ʻo e vai ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi Koloni hydrotherapy ʻo makatuʻunga ʻi he fakafoʻituitui mo e faʻahinga founga pau ʻoku fakahoko. Neongo ia, ʻi he ʻavalisi, ʻe fakaʻaongaʻi ha fakataha Koloni hydrotherapy ʻi he vahaʻa ʻo e 10 mo e 20 kālani vai ʻe.

Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
  moʻui:lucygao1520            


Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki