Máy thủy trị liệu đại tràng Maikong
Trang chủ / BLOG / How Much is a Colonic Irrigation Hydrotherapy?

How Much is a Colonic Irrigation Hydrotherapy?


The cost of colonic hydrotherapy varies depending on the location and the therapist. On average, a session can cost anywhere from $60 to $150.

Tư vấn bán hàng : Bà Lucy
Tư vấn bán hàng : Ông Mark
  sống:lucygao1520            


Những món đồ liên quan