Máy thủy trị liệu đại tràng Maikong
Trang chủ / Máy thủy trị liệu đại tràng / Máy thủy trị liệu đại tràng

Máy thủy trị liệu đại tràng


Máy thủy trị liệu đại tràng
Yêu cầu ngay bây giờ!

Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng

 

The Descriptions of Colonic Hydrotherapy Machine

Máy thủy trị liệu đại tràng, còn được gọi là làm sạch ruột hoặc rửa ruột, thường được thực hành như một dạng thuốc thay thế. Mục đích được tuyên bố của quy trình này là để loại bỏ độc tố, giảm cân, ngăn ngừa bệnh tật, giảm táo bón, promote general health and well-being.
Được biết, quy trình như vậy thường liên quan đến việc sử dụng “Hệ thống tưới tiêu đại tràng” , là các thiết bị y tế ban đầu được dùng để chuẩn bị ruột trước khi thực hiện các thủ thuật chụp X quang hoặc nội soi.
Khách hàng thường nằm trên giường thủy trị liệu và nước đã lọc có nhiệt độ ổn định sẽ được bơm qua trực tràng qua một ống.. Chất lỏng và chất thải được thải ra ngoài qua một ống khác. Một khối lượng lớn chất lỏng, lên đến 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. Thủ tục có thể được lặp lại nhiều lần.

 

The Features of Colonic Hydrotherapy Machine:

1. Với ngăn kéo và tủ
2. Hoạt động đáng tin cậy và an toàn
3. Hệ thống khép kín hoàn toàn
4. Tích hợp hệ thống khử trùng
5. Bộ điều chỉnh áp lực nước
6. Đường nước có kết nối
7. Kiểm soát áp suất và nhiệt độ với các tính năng an toàn
8. Chính xác, điều chỉnh nhiệt độ và đóng van

 

Item Name Data
Quyền lực /

Voltage

220V±22V
Frequency 50Hz±1 Hz
Running Environment /
Environment Temperature 10℃~ 40℃
Relative Humidity 30%~75%
Barometric Pressure 860hPa~1060hPa
Continuous Running Time 8 hours
Total power ≤1600w
Liquid Flow ≥2L/min
Water Temperature Range 10~40℃±2℃
Time Range 0-any data(S)
Filtered Water Accuracy 1um
Machine Noise ≤65db
Consumables Disposable Catheter

 

 

Introduction

Colonic hydrotherapy machines have been used for centuries, primarily in the medical field. Tuy nhiên, with the advances in technology, you can now have access to these machines for personal use. This article will discuss the history, working principle, benefits, and usage of colonic hydrotherapy machines.

 

 

History of Colonic Hydrotherapy Machine

The use of colonic hydrotherapy machines dates back to ancient Egypt. The ancient Greeks also used this technique to maintain good health. Tuy nhiên, it was in the 1920s that the modern colonic hydrotherapy machines were developed and used in hospitals to treat constipation and other digestive issues.

Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng

 

Working Principle of Colonic Hydrotherapy Machine

Colonic hydrotherapy machines work by flushing out the large intestines with warm water. The procedure involves inserting a sterile tube into the rectum, and the warm water is then circulated through the colon, which helps to soften and remove waste. The entire process takes approximately 45 minutes to an hour.

 

 

Benefits of Colonic Hydrotherapy Machine

1. giải độc: Colonic hydrotherapy machines help to remove waste and toxins from the body, which improves overall health and wellbeing.

2. Cải thiện tiêu hóa: Colonic hydrotherapy machines help to improve digestion by flushing out waste and promoting the growth of healthy bacteria in the gut.

3. Weight Loss: Colonic hydrotherapy machines can help with weight loss by removing excess waste and toxins that may be contributing to weight gain.

 

 

Usage of Colonic Hydrotherapy Machine

1. Preparation for Medical Procedures: Colonic hydrotherapy machines are often used to prepare patients for medical procedures such as colonoscopies.

2. Maintenance of Good Health: Colonic hydrotherapy machines can be used as part of a regular health maintenance routine to promote overall wellness.

3. Treating Digestive Issues: Colonic hydrotherapy machines have been used to treat digestive issues such as constipation, bloating, and irritable bowel syndrome.

 

Steps for Using Colonic Hydrotherapy Machine

1. Consult with a healthcare professional before use.

2. Purchase or rent a colonic hydrotherapy machine.

3. Set up the machine according to the manufacturer’s instructions.

4. Insert the sterile tube into the rectum.

5. Allow warm water to circulate through the colon for approximately 45 minutes to an hour.

6. Remove the tube and dispose of it properly. 7. Clean the machine thoroughly after use.

 

 

Application Industries for Colonic Hydrotherapy Machine

 

1. Healthcare: Colonic hydrotherapy machines are commonly used in hospitals and clinics to treat digestive issues.

2. Wellness Centers: Many wellness centers offer colonic hydrotherapy as part of their services.

3. Personal Use: Colonic hydrotherapy machines are also available for personal use in homes.

If you are interested in purchasing or renting a colonic hydrotherapy machine, please contact us via email, WhatsApp, or leave a message on our site.

Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng Máy thủy trị liệu đại tràng

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chúng tôi là nhà sản xuất máy thủy trị liệu Colonic,Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi,liên hệ với chúng tôi


*
*
*
* + * = ?
Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

Nếu gửi không thành công, vui lòng làm mới trang trình duyệt của bạn và gửi lại.
Tư vấn bán hàng : Bà Lucy
Tư vấn bán hàng : Ông Mark
  sống:lucygao1520            


Những món đồ liên quan