Máy thủy trị liệu đại tràng Maikong

Máy làm sạch ruột


Máy làm sạch ruột
 • Yêu cầu ngay bây giờ!

  Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột

   

  The Descriptions of Natural Therapy Colonic Cleanse Machine:

  Natural Therapy Colonic Cleanse Machine, còn được gọi là làm sạch ruột hoặc rửa ruột, thường được thực hành như một dạng thuốc thay thế. Mục đích được tuyên bố của quy trình này là để loại bỏ độc tố, giảm cân, ngăn ngừa bệnh tật, giảm táo bón, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonet Colonic Machine” , là các thiết bị y tế ban đầu được dùng để chuẩn bị ruột trước khi thực hiện các thủ thuật chụp X quang hoặc nội soi.
  Khách hàng thường nằm trên giường thủy trị liệu và nước đã lọc có nhiệt độ ổn định sẽ được bơm qua trực tràng qua một ống.. Chất lỏng và chất thải được thải ra ngoài qua một ống khác. Một khối lượng lớn chất lỏng, lên đến 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. Thủ tục có thể được lặp lại nhiều lần.

  The Features of Natural Therapy Colonic Cleanse Machine:

  1. Với ngăn kéo và tủ
  2. Hoạt động đáng tin cậy và an toàn
  3. Hệ thống khép kín hoàn toàn
  4. Tích hợp hệ thống khử trùng
  5. Bộ điều chỉnh áp lực nước
  6. Đường nước có kết nối

  7. Kiểm soát áp suất và nhiệt độ với các tính năng an toàn

  8. Chính xác, điều chỉnh nhiệt độ và đóng van

  The magical effect of intestinal hydrotherapy:

  ?Improve constipation, acne, abdominal distention, diarrhea

  ?Improve headache, insomnia, halitosis and body odor

  ?Improve uric acid too high

  ?Improving physical abdominal obesity

  ?Improvement of triglyceride in blood and poor peripheral blood circulation.

  ?Improve dark spots and rough skin

  ?Strengthening liver and kidney function

  ?Avoid improper medication and avoid blind health care.

  Tính năng:

  ?Not oral,no enema

  ?Not ignorant, not stinking

  ?No dependence

  ?Does not destroy the flora and mucous membranes

  ?The row is thorough, the row is comfortable

  ?No side effects

  ?Privacy and honorability

  ?Health and wellness programs meet the national “Healthy China 2030” planning outline

   

  Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột Máy làm sạch ruột

  Introduction

  Colonic cleanse machine is a device that cleanses the colon or large intestine. It is used to remove toxins, undigested food, and other waste materials from the colon, and improve overall health. In this article, we will discuss the history, working principle, benefits, usage, who needs it, and application industries of the colonic cleanse machine.

   

   

  Lịch sử

  The colonic cleanse machine, also known as a colonic irrigation machine, has been in use for over 100 years. The ancient Egyptians practiced colon cleansing, and the Greeks and Romans also used enemas to treat constipation and other ailments. In the 19th century, medical experts began to study the colon and its importance to overall health. Today, colonic cleanse machines are used worldwide for colon cleansing and detoxification.

   

  Nguyên tắc làm việc

  The colonic cleanse machine uses purified water to flush out the colon. The water is introduced into the colon through a tube inserted into the rectum. The water is then expelled, along with the waste products and toxins that have accumulated in the colon. This process is repeated several times during a colonic cleanse treatment.

   

   

  Benefits

  1. giải độc: The colonic cleanse machine helps to remove toxins and waste materials from the colon, which can improve overall health.

  2. Cải thiện tiêu hóa: A clean colon can improve digestion and nutrient absorption, leading to better overall health.

  3. Weight Loss: Colon cleansing can help to remove excess waste materials from the body, leading to weight loss.

  4. Improved Energy: A clean colon can improve energy levels and reduce fatigue.

  5. Improved Mood: Colon cleansing can help to improve mood and mental clarity.

   

  Usage

  1. Preparation: Before using a colonic cleanse machine, it is important to prepare by drinking plenty of water and eating a healthy diet.

  2. Relaxation: During the treatment, it is important to relax and breathe deeply to allow the colon to release waste materials.

  3. Hygiene: The colonic cleanse machine should be cleaned and disinfected between uses to prevent the spread of infection.

   

   

  Who Needs It

  1. People with digestive problems, such as constipation, diarrhea, or bloating. 2. People with skin problems, such as acne, eczema, or psoriasis. 3. People with allergies or food intolerances. 4. People with autoimmune diseases, such as rheumatoid arthritis or lupus. 5. People with chronic fatigue or low energy levels.

   

  Các ngành ứng dụng

   

  1. Medical Spas: Colonic cleanse machines are commonly used in medical spas for detoxification and overall health improvement.

  2. Holistic Health: Holistic health practitioners often recommend colon cleansing as part of a holistic health program.

  3. Fitness and Wellness: Many fitness and wellness centers offer colon cleansing as part of a weight loss or detox program.

  4. Home Use: Home colonic cleanse machines are available for purchase for those who prefer to do their own cleanse treatments.

   

  Contact us

  The colonic cleanse machine is a safe and effective way to improve overall health and wellness. Whether you have digestive problems, các vấn đề về da, or simply want to improve your energy levels, a colonic cleanse treatment can help.

  With its long history and proven benefits, the colonic cleanse machine is a valuable tool for anyone looking to improve their health.

     Chúng tôi là nhà sản xuất máy thủy trị liệu Colonic,Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi,liên hệ với chúng tôi


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  Nếu gửi không thành công, vui lòng làm mới trang trình duyệt của bạn và gửi lại.
  Tư vấn bán hàng : Bà Lucy
  Tư vấn bán hàng : Ông Mark
    sống:lucygao1520            


  Những món đồ liên quan